header-tila

logo


 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Ruoveden Teatteriyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 23.2.2020. Viimeisin muutos 23.2.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Ruoveden Teatteriyhdistys ry, Riihossalontie 71, 35820 Mänttä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Katri Isomäki, p. 044 0888 131, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterit
1. Pysyvät rekisterit
Jäsenrekisteri
Palkkatietorekisteri
2. Tilapäiset rekisterit
Tilapäisiä rekistereitä ovat esimerkiksi osallistujaluettelot. Tiedot hävitetään aina tapahtuman
jälkeen, viimeistään vuoden loppuun mennessä, eikä niitä anneta sivullisten tietoon.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää
jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityjä ovat Ruoveden Teatteriyhdistys ry:n jäseniksi hyväksymät henkilöt.
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen
käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:
 - etu- ja sukunimi
 - postiosoite
 - kotipaikka
 - sähköpostiosoite tai puhelinnumero jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta
yhteydenpitoa varten
 - vapaaehtoiset tiedot: henkilötunnus tai Y-tunnus
Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:
 - tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.
Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on
mahdollisuus päivittää tietonsa yhdistyksen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta tai ottamalla
yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei säilytetä
Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisellä palvelimella säilytettävän jäsen- ja palkkatietorekisterin tiedot on suojattu
ulkopuolisilta erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan turvin. Käyttöoikeus jäsenrekisterin tietoihin
on vain niillä johtokunnan jäsenillä, jotka tietoja tehtävissään tarvitsevat. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Tilapäiset rekisterit säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko
kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä
yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko
kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

ruovesiOP uusiennakkolippuhd markkinointi

Valokuvat näytelmistä: ©Heikki Saarinen, ©logoala©Antti Salkosalo ja ©Enni Verkkala